Jsme zájmový spolek Klub policejní historie Brno, sdružující „nadšence“, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na popularizaci, ochraně a uchovávání památek z oblastí zejména policejní a vojenské historie 20. století a přispívají tak k uchování duchovních a materiálních hodnot z tohoto historického období.

Činnost klubu je zaměřena na:

  • výchovu členů k prohlubování svých historických a odborných znalostí
  • popularizování policejní a vojenské historie a činnosti klubu formou vlastní muzejní činnosti, historických ukázek, přednášek, besed a výstav pro členy klubu a ostatní zájemce o policejní historii
  • vyhledávání a uchovávání movitých militarií a dokumentů formou badatelství a sběratelství
  • průzkum, dokumentaci, ochranu a rekonstrukci nemovitých památek